فیبرنوری و کریستال

نورپردازی با فیبرنوری (Fiber Optic)

برای اینکه بتوانیم درون یک فضای داخلی تصویری از یک فضای بیرونی داشته باشیم به این معنی که اگر بخواهیم تصویری از آسمان شب هنگام پر از ستاره های دور و نزدیک و سوسوی این ستارگان ایجاد نماییم از این روش و محصول استفاده می کنیم مخصوصا اگر همراه این فیبرها کریستال های استار سواروفسکی بکار رود بسیار جلوه می نماید محصولات کاربردی برای این فضا عبارتند از فیبرهای اپتیک و کریستال استار سواروفسکی