نورپردازی فضای بیرونی

نور پردازی فضای بیرونی (Out Door)

به منظور هر چه بر جسته کردن یک عمارت و یک فضای پیرامون آن نیاز به یک سری عملیات داریم که آن را در هر زمان از نظر پنهان نکند و اینجاست که بحث نور مطرح می شود استفاده از المانهای نورپردازی مثل انواع پروژکتور ، نورهای پیکسلی، نورهای خطی مناسب ، up light می تواند برای این فضا مناسب باشد محصولات مورد استفاده برای فضاهای بیرونی عبارتند از وال واشرهای چهارگوش و طولی ، Pixel Lamp ، لامپ های دفنی و لامپ های زیر درختی