نورپردازی فضای استخر

نورپردازی استخرها و حوض های تزئینی

در این سیستم نورپردازی با استفاده از لامپ هایی با کاربرد LED و منطبق با استاندارد IP68 مورد استفاده قرار می گیرد در این نوع لامپ ها بدلیل استفاده از ولتاژ های ۱۲ و ۲۴ ولت DC خطر شوک الکتریکی بر طرف گردیده و یکی از مزایای این سیستم می باشد برای این نوع نورپردازی فیبرهای اپتیک نیز پیشنهاد می گردد استفاده از فیبرهای اپتیک با قطرهای مختلف در کف و دیواره استخر یا حوض های تزئینی نصب شده و منبع نور با فاصله از محیط آبی قرار گرفته و تنها فیبرها نور را به انتهای فیبر هدایت کرده و توسط لنز های مخصوص به جای لامپ های درون آبی مورد استفاده قرار می گیرند در این روش بطور کل شوک الکتریکی وجود ندارد و هزینه نگهداری نورپردازی به روش فیبر بسیار پایین بوده و کاملا مقرون به صرفه می باشد طیف های مختلف نوری برای این سیستم امکان پذیر می باشد